Deep UV Lasery

Deep UV Lasery

Řada DUV (deep UV) laserů od společnosti Photon Systems nabízí excitační vlnové délky 224,3 nm a 248,6 nm za zlomek ceny konkurence.


Nabízené UV lasery jsou velikostí, hmotností a spotřebou energie ekvivalentní klasickému plynovému HeNe laseru, ale s výstupem v tzv. vzdálené UV oblasti: 224,3 nm (HeAg) lasery a 248,6 nm (NeCu) lasery s výstupním výkonem od 10 mW do 250 mW, maximální váhou 3,6 kg a plug and play výstupem. Integrovaný laserový ovladač umožňuje dálkové ovládání počítačem pro snadnou obsluhu a flexibilní sběr dat pomocí softwaru (např. LabView).

Při příkonu zařízení menším než 10 W je eliminována potřeba chlazení laseru vodou (a tím i existence dalších problémů s řízením teploty). Naše lasery dosáhnou plného výkonu za méně než 20 mikrosekund od studeného startu při jakékoli okolní teplotě od -200 do 100 ° C bez předehřívání nebo jakékoliv regulace okolní teploty. S výstupem přes 100 mW a linewidth menším než 3 GHz (nebo 0,0005 nm) jsou tyto lasery skvělé zdroje záření pro širokou škálu aplikací, např. vyslání na Mars!