+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Nicolet CZ

Společnost Nicolet CZ s.r.o. působí na českém trhu více než 20 let.

Specializujeme se na molekulovou spektroskopii a dodáváme více než 30 typů analyzátorů od malých (mobilních/ručních) modelů přes specializované až po špičkové vědecké přístroje stavěné na zakázku.

Nejbližší kurzy a školení

Úvod do Ramanovy spektrometrie a mikrospektroskopie nanoobjektů

Termín: 02/10/2023
 - 03/10/2023
  • Přednášky – teorie, měřicí techniky, využití
  • Kurzovné na osobu bez DPH: 3.900,- Kč
  • Místo konání: Praha, bude upřesněno
  • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 31. 8. 2023

FTIR Analýza paliv a maziv

Termín: 30/10/2023
 - 30/10/2023
  • Získávání kvalitativních a kvantitativních informací z infračervených spekter motorových a průmyslových olejů – přednášky, cvičení
  • Kurzovné na osobu bez DPH: 2.100,- Kč
  • Místo konání: Praha, bude upřesněno
  • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 1. 9. 2023

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena

Přihláška na školení

Těsíme se na vás!