+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

GDPR

e-newsletter společnosti Nicolet CZ sr.o. – podmínky zpracování osobních údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je společnost Nicolet CZ s.r.o.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu informování o novinkách týkajících se pouze předmětu podnikání společnosti Nicolet CZ s.r.o., tj. nových přístrojích, aplikacích a pozvánek na kurzy/školení.
 • Předmětem zpracování je pouze e-mailová adresa. Uvedený osobní údaj za tímto účelem budeme uchovávat maximálně 15 let.
 • Vaše osobní údaje neposkytneme žádné třetí osobě s výjimkou institucí k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu a žádost o změnu je třeba zaslat na email info@nicoletcz.cz
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Obecné podmínky zpracování osobních údajů – zákazníci:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je společnost Nicolet CZ s.r.o.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a k řešení reklamací.
 • Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail,  telefonní  číslo,  číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby, popř. dalších smluvních závazků.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas (bude-li udělen) můžete kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému  rozhodování ani k profilování.
 • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR
 • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte  právo  na přenositelnost těchto údajů k jinému  správci,  jakož  i  právo  podat  stížnost  u  Úřadu  pro ochranu osobních údajů, máte-li  za  to,  že  při  zpracování  vašich  osobních údajů  postupujeme v rozporu s GDPR.


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena