Nicolet CZ

Společnost Nicolet CZ s.r.o. je výhradním dodavatelem výrobků americké společnosti Thermo Scientific v České republice.

Společnost Thermo Scientific je předním světovým výrobcem infračervených a Ramanových spektrometrů s Fourierovou transformací (FT­-IR, FT­-NIR a FT­-Raman), dále disperzních Ramanových spektrometrů a veškerého příslušenství k těmto systémům. Tyto přístroje jsou určeny k chemické analýze nebo fyzikálnímu měření.

Products