+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Nicolet Antaris IGS

IGS_1-468x405 (1)

Nicolet Antaris IGS

Analyzátor plynů Nicolet Antaris IGS nastavuje díky svému intuitivnímu používání a jedinečné kombinaci výkonnosti a aplikační podpory nový standard pro analýzu plynů. FT-IR spektrometr Nicolet Antaris IGS je analyzátor vícesložkových směsí plynů schopný simultánně analyzovat až sto složek směsi. Poskytuje nejvyšší možnou výkonnost systému ve stabilitě kalibrací, ve správě analytických metod, v jejich přenosnosti na jiný přístroj a zejména v rychlosti měření dat.

FT-IR spektrometr Nicolet Antaris IGS pro analýzu plynů

FT-IR spektrometr Antaris IGS byl vyvíjen tak, aby splnil požadavky, které vyžadují i ty nejnáročnější aplikace pro analýzy plynů. Konstrukce a rozsáhlé programy zákaznické podpory byly navrženy ve spolupráci s největšími světovými výrobci plynů tak, aby řešily všechny jejich analytické a procesní nároky.

FT-IR spektrometr Nicolet Antaris IGS

Infračervený spektrometr ANTARIS IGS

Nicolet Antaris IGS je první integrovaný systém, který mimo jiné nabízí:

 • Kontinuální kvantitativní analýzu se zobrazením až sta složek současně – tato vlastnost umožňuje ve vyhodnocovací a kalibrační metodě chemometrického typu PLS, PCR, CLS nebo CLS II reagovat na přítomnost neočekávané složky ve směsi plynů – předpokládá se unikátnost každého Vámi měřeného vzorku.
 • Unikátně široký spektrální rozsah: 7 800 – 600 cm-1 s MCT-A detektorem a ZnSe děličem paprsků umožňuje v porovnání s dříve používanou optikou BaF2 (do 900 cm-1) stanovení mnoha dalších složek, např. aromatické uhlovodíky mají své nejintenzivnější a charakteristické pásy právě v oblasti 900 – 600 cm-1.
 • Analytický systém na vědecké úrovni s vysokým rozlišením (vysoké spektrální rozlišení umožňuje jinak velmi obtížná nebo nerealizovatelná stanovení, např. nízké koncentrace fluorovodíku ve vysokém nadbytku vody a oxidu uhličitého anebo různých krátkých uhlovodíků, jako methan, ethan, propan vedle sebe, nízké koncentrace oxidu uhelnatého při vysokých koncentracích oxidu uhličitého, izotopové rozlišení 12C, 13C, 35Cl, 37Cl a aromatických uhlovodíků jako benzen, toluen, xyleny, styren vedle sebe, všechny kritické složky plynné směsi lze při vysokém rozlišení stanovovat až do nízkých detekčních limitů, téměř shodných s detekčními limity jednotlivých čistých plynů v inertní matrici).
 • Intuitivní ovládání – pouhý stisk několika tlačítek v programu.
 • Přenosnost kalibrací při přenosu z přístroje na přístroj.
 • Programové nástroje pro kvantitativní i kvalitativní analýzu – rychlá analýza získaných dat.
 • Nízké náklady na provoz.
 • Podpora procesu řízení výroby (MES a PCS), možná komunikace s řídícími servery.
 • Možné rozšíření hardwaru – zajištění profukování, zařízení na odběr vzorku atd.
 • Integrované řízení teploty a tlaku, k dispozici je i automatická korekce výsledků na odlišné teploty a tlaky, jednoduché ovládání podmínek v měřicí cele.
 • Plynové cely různých optických drah (5 cm – 100 metrů).
 • Možnost analýzy kapalin a pevných látek.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena

Poptávka produktu

Ozveme se vám co nejdříve.