+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

DXR3 Mikroskop

DXXmikr1-468x405 (1)

DXR3 Mikroskop

NOVINKA 2020: Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie

Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie. Byl vyvinut speciálně pro analytiky, techniky a vědce, kteří přesně vědí, jakou informaci chtějí, ale nemají čas ani touhu se stát specialistou na Ramanovu spektroskopii, a taky pro experty hledající lepší odpovědi rychlejším způsobem. Hlavními výhodami tohoto unikátního přístroje jsou:

 • Autoexpozice a autofokus – jako u digitálních fotoaparátů. Již žádné hledání optimálních parametrů a měření metodou: „pokus – omyl“!
 • 3D vizualizační software, Particle Analysis funkce pro analýzu mikroplastů atd.
 • Prostorové rozlišení 540 nm v osách X a Y, hloubkové rozlišení cca 1,7 mikrometrů (osa Z).
 • Více než pět různých excitačních laserů pro optimální získání spektra obtížných vzorků.
 • Regulátor výkonu laseru pro stálý dodávaný výkon laseru na vzorku.
 • Konfokální design, vynikající vizuální kvalita. Reflexní a transmisní osvit vzorku, fluorescenční iluminace.
 • Patentovaný systém rychlé automatické justáže pro maximální výkon.
 • Rychlá, automatická mnohobodová kalibrace pro jistotu v identifikaci vzorků: DynaCal automatická kalibrace osy X.
 • Kompatibilita s mnoha kvalitními mikroskopickými díly značky Olympus.
 • Laserová bezpečnost třídy 1 – nejsou potřeba žádné úpravy pracoviště.
 • Kompletní balíček DQ/IQ/OQ/PQ validačních protokolů + CFR 21 part 11 compliance.
 • Možnost automatické polarizace

DXR3 Raman Microscope:  Nový disperzní Ramanův mikroskop

Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 má unikátní design spektrografu, který na rozdíl od běžných Ramanových spektrometrů nevyžaduje dodatečnou justáž přístroje při změně excitačního laseru. Všechny volitelné součásti přístroje – lasery, mřížky a filtry – využívají technologie SmartLock pro naprosto reprodukovatelné umístění a automatické rozpoznávání zapojené součástky. Přístroj je proto možné kdykoli dodatečně upgradovat na vyšší rozlišení, jinou vlnovou délku excitačního laseru, vláknovou optiku, to vše bez nutnosti dodatečného seřizování servisním technikem. Jen se dokoupí potřebný díl(např. nový excitační laser) a lze okamžitě měřit!

Mikroskopová část přístroje používá na nekonečno korigovanou konfokální optiku. Objektivy a jiné optické díly vyrábí společnost Olympus. Mikroskop je vybaven trinokulárem pro vizuální náhled a zároveň video-obraz. Hlava mikroskopu může nést až 5 objektivů – 4x, 10x, 20x, 50x, 100x, olejově-imerzní, vodní imerzní, objektivy s dlouhou pracovní vzdáleností atd.

Osvětlení může být standardní nebo typ brightfield/darkfield, vzorky je možné také osvětlovat transmisně. Obraz může být dále upraven analyzátorem polarizace, jako fluorescenční nebo systémem DIC. Mikroskopický stolek může být manuální nebo motorizovaný, s dvěma různými stupni preciznosti posunu. Vzorkový prostor pojme i rozměrné vzorky, vyhřívané, chlazené a jiné speciální nástavce, well-plates atd. (dle aplikace).

Systém měření spekter zahrnuje jako klíčové prvky autofokus pro získání maximální intenzity Ramanského signálu a autoexpozici pro výpočet optimální doby expozice a počtu expozic. Spektra fluoreskujících vzorků mohou být automaticky korigována. Software taky automaticky detekuje a odstraňuje artefakty spekter způsobené částicemi kosmického záření.

Aby bylo dosaženo maximální kvality, reprodukovatelnosti a vlnočtové správnosti měřených Ramanových spekter, je Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 vybaven patentovaným nástrojem pro automatickou justáž optiky, kterou se dosáhne přesná souosost laserového paprsku, Ramanovy emise, viditelného obrazu a vlasového kříže mikroskopu. Zároveň nástroj slouží ke kalibraci vlnových délek na emisní čáry neonové lampy, ke kalibraci laserové frekvence na pásy polystyrenového standardu a ke kalibraci intenzity spektra na standardizovaný zdroj bílého světla.

Přístroj je řízen uživatelsky velice vlídným a léty prověřeným programem Omnic. Identifikaci neznámých vzorků usnadňuje nejrozsáhlejší dodávaná elektronická knihovna Ramanových spekter na trhu. Omnic poskytuje také možnost simultánního porovnání infračerveného spektra vzorku s databází IČ spekter a Ramanova spektra vzorku s databází Ramanových spekter (Linked Search).

Další, s Omnicem dokonale integrované programy, umožňují automatizované měření a analýzu naměřených spekter z plošných měřících nástavců (well plates apod. – Omnic Array Automation),  mapování vzorků a analýzu obrazu (Omnic Atlµs), měření a vyhodnocování časově proměnných vzorků (chemické kinetiky, polymerace, vytvrzování,.. – Omnic Series), automatizaci rutinních měření (Omnic Macros/Pro a Visual Basic), a také kvantitativní a kvalitativní analýzu vzorků (TQ Analyst).

FT-IR spektrometry řady iS50 lze snadno doplnit o všechny možnosti Ramanovy spektroskopie, ale i mikroskopie pomocí nového interního FT-Ramanova modulu. Ten je vybaven excitačním laserem 1064 nm se softwarově volitelným výkonem.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena

Poptávka produktu

Ozveme se vám co nejdříve.