Životní prostředí

Účinná ochrana životního prostředí je bez nadsázky jednou z nejdůležitějších a největších výzev naší doby. Proto dodáváme celou řadu přístrojů a vybavení pro analýzu chemického složení vzorků ve všech skupenstvích a formách, ať už se jedná o polutanty v přírodě, anebo materiály, které mají být recyklovány. Mezi tyto aplikace patří například: