+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

DXR3 SmartRaman

DXRSmart1-468x405

DXR3 SmartRaman

Disperzní Ramanův spektrometr Nicolet DXR3 SmartRaman je přístroj určený pro všechny aplikace vyžadující jednoduchost přípravy vzorků a využití všech silných stránek Ramanovy spektroskopie.

Byl vyvinutý speciálně pro analytiky, techniky a vědce, kteří přesně vědí, jakou informaci chtějí, ale nemají čas ani touhu se stát specialistou na Ramanovu spektroskopii, a také samozřejmě pro experty hledající lepší odpovědi rychlejším způsobem.

DXR3 SmartRaman Spectrometer – disperzní Ramanův spektrometr

Ramanův spektrometr Nicolet DXR SmartRaman má stejně jako Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 Microscope unikátní design spektrografu, který na rozdíl od běžných Ramanových spektrometrů nevyžaduje dodatečnou justáž přístroje při změně excitačního laseru. Všechny volitelné součásti přístroje – lasery, mřížky a filtry – využívají technologie SmartLock pro naprosto reprodukovatelné umístění a automatické rozpoznávání zapojené součástky.

K dosažení maximální kvality, reprodukovatelnosti a vlnočtové správnosti měřených Ramanových spekter, je Ramanův spektrometr Nicolet DXR3 SmartRaman vybaven patentovaným nástrojem pro automatickou justáž optiky (stejně jako Ramanův mikroskop Nicolet DXR3). Nástroj zároveň slouží ke kalibraci vlnových délek na emisní čáry neonové lampy, ke kalibraci laserové frekvence na pásy polystyrenového standardu a ke kalibraci intenzity spektra na standardizovaný zdroj bílého světla. Samozřejmostí je i možnost polarizovaných experimentů.

Uživatelsky vyměnitelné filtry, mřížky a lasery

Oba přístroje (DXR3 SmartRaman a DXR3 Microscope) jsou řízeny identickým uživatelsky velice vlídným a léty prověřeným programem Omnic. K dispozici je i nový revoluční program pro identifikací čistých látek a směsí Omnic Specta.

Příslušenství pro Ramanův spektrometr Nicolet DXR3 SmartRaman je velice různorodé, protože vzorky přicházejí do laboratoře v různých skupenstvích, tvarech a baleních. Je proto důležité mít k dispozici různé typy nástavců pro minimalizaci přípravy vzorku před měřením jejich Ramanových spekter. V případě kontroly vstupních surovin, popř. QC analýzy umožňují tyto nástavce vynechat odběr vzorku (měření v sudech, pytlích, lahvích atd.).

Spektrometr Nicolet DXR3 SmartRaman obsahuje nejen možnost pěti různých excitačních laserů a aplikace automatické polarizace, ale také velké množství různých vzorkovacích nástavců (včetně vláknové optiky). Příprava vzorku uživatelem je tak naprosto minimální a úspora času obrovská. Jednotlivá příslušenství lze mezi s sebou jednoduše a rychle vyměňovat, spektrometr si dané příslušenství sám identifikuje a nastaví parametry měření. Do vzorkového prostoru tohoto spektrometru lze jednoduše aplikovat minimálně 4 typy tzv. „univerzálních měřicích nástavců“ (fixované umístění pinned-in-place). Každý tento měřící nástavec lze pak jednoduše použít v závislosti na daném typu vzorku:

  • Držák lahví (Bottle Holder): měření Ramanových spekter obsahu standardních skleněných či polymerních (plastových) lahví
  • Držák tablet (Tablet Holder): měření Ramanových spekter tablet různých velikostí a tvarů
  • Universální držák (Universal Plate): měření obsahu polymerních sáčků, vialek atd.
  • VDPS (Variable dynamic point sampling): unikátní nástavec pro měření průměrných spekter nehomogenních vzorků (např. tablet)
  • Array autosampler: automatizace měření tzv. multi-well vzorků
FT-IR spektrometry řady iS50 lze snadno doplnit o všechny možnosti Ramanovy spektroskopie, ale i mikroskopie pomocí nového interního FT-Ramanova modulu. Ten je vybaven excitačním laserem 1064 nm se softwarově volitelným výkonem.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena

Poptávka produktu

Ozveme se vám co nejdříve.