+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Školení a kurzy

Kurzy Molekulové spektroskopie

Díky dobré epidemiologické situaci jsme se s některými z vás mohli setkat na semináři Molekulová spektroskopie 2022, který se konal 3. – 5. října 2022. Další ročník tohoto setkání bude pravděpodobně na podzim v roce 2025.

Kurzy molekulové spektroskopie pořádáme pouze pro uživatele spektrometrů od společnosti Nicolet CZ. Pro nové majitele našich přístrojů jsou vždy zdarma!

Sestavili jsme pro Vás harmonogram školení na rok 2022. Některé kurzy jsou vypsány v jiných měsících než v minulých letech.  Předpokládané termíny akcí budeme upřesňovat v souvislosti s aktuální situací v daném období.

Přehled každoročně pořádaných kurzů naleznete zde. Jejich termíny se mohou lišit od těch v minulých letech. Níže uvedené jsou pouze ty kurzy, které letos ještě neproběhly.

Podrobnější informace o všech kurzech naleznete v jejich popiscích a přihlášky ke stažení zde:

Materiály z jednotlivých kurzů (přednášky, cvičení atd.) jsou k dispozici na vyžádání. Každý kurz je zakončen certifikací účastníka. V případě zájmu či dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese fidlerova@nicoletcz.cz.

Stanovení NEL a EL ve vodách a půdách

Termín: 07/02/2023
 - 07/02/2023
 • Chemické principy, software, rozpouštědla vhodná pro stanovení ropných látek a praktické provedení stanovení
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 2.100,- Kč
 • Místo konání: Praha, bude upřesněno
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 5. 1. 2023

Základy FTIR spektroskopie a práce s programem Omnic

Termín: 27/02/2023
 - 01/03/2023
 • Přednášky – teorie a možnosti programu Omnic
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 3.900,- Kč
 • Místo konání: Restaurace Dobrá společnost, 109 00 Praha 15
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 16. 1. 2023

Program Macros Basic

Termín: 21/03/2023
 - 21/03/2023
 • Automatizace postupů pomocí programu Macros Basic – přednášky, cvičení
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 2.100,- Kč
 • Místo konání: Praha, bude upřesněno
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 1. 2. 2023

Program Result

Termín: 25/04/2023
 - 25/04/2023
 • Tvorba workflows pro rutinní práci s FT-NIR spektrometrem ANTARIS – přednášky, cvičení
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 2.100,- Kč
 • Místo konání: Praha, bude upřesněno
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 15. 2. 2023

Program TQ Analyst

Termín: 16/05/2023
 - 17/05/2023
 • Základy kvantitativní a kvalitativní analýzy. Vytváření kalibrací pomocí programu TQ Analyst – přednášky, cvičení
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 3.500,- Kč
 • Místo konání: Praha, bude upřesněno
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 31. 3. 2023

Úvod do Ramanovy spektrometrie a mikrospektroskopie nanoobjektů

Termín: 02/10/2023
 - 03/10/2023
 • Přednášky – teorie, měřicí techniky, využití
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 3.900,- Kč
 • Místo konání: Praha, bude upřesněno
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 31. 8. 2023

FTIR Analýza paliv a maziv

Termín: 30/10/2023
 - 30/10/2023
 • Získávání kvalitativních a kvantitativních informací z infračervených spekter motorových a průmyslových olejů – přednášky, cvičení
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 2.100,- Kč
 • Místo konání: Praha, bude upřesněno
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 1. 9. 2023

Teoretické základy infračervené mikroskopie

Termín: 06/11/2023
 - 06/11/2023
 • Přednášky – teorie, měřicí techniky, využití
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 2.100,- Kč
 • Místo konání: Praha, bude upřesněno
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 30. 9. 2023

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena

Přihláška na školení

Těsíme se na vás!