+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Setkání uživatelů

Molekulová spektroskopie 2022

Termín semináře: z důvodu nejisté situace se seminář přesouvá na říjen 2022, konat se bude v hotelu Tree of Life Lázně Bělohrad 3. – 5. října 2022.

Cílem tohoto setkání je vzájemná výměna zkušeností v oboru molekulové spektrometrie, seznámení s novými metodami a s novinkami v přístrojové technice a programovém vybavení. Konference se zúčastní i zahraniční hosté a hlavní náplní setkání budou přednášky uživatelů.

Pro více informací kontaktujte: fidlerova@nicoletcz.cz

Termín pro zaslání přihlášky: 31. 3. 2022

Prosíme o zaslání přihlášky z důvodu zarezervování dostatečné kapacity v hotelu, protože v minulých letech byl o seminář velký zájem. Přihlášky budeme evidovat v pořadí, v jakém je obdržíme. Pokud by se naplnila kapacita hotelu, budou účastníci, kteří zašlou přihlášku později, ubytováni v okolních hotelech.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena