+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Analýza proteinů

Analýza proteinů metodami molekulové spektroskopie

Proteiny jsou základním stavebním kamenem veškerého života na Zemi. Mohou nabývat nepředstavitelného množství tvarů a zastávat řadů funkcí od transkripce DNA v jádře až po destrukci cizorodých objektů v buňce. Pomocí vibrační spektroskopie můžeme sledovat konformaci proteinů a enzymů, jejich změny nebo kinetiku enzymatických reakcí. Na rozdíl od jiných metod není nutné vzorek pro měření vibračních spekter zpravidla nijak upravovat, a tak lze sledovat molekuly v jejich přirozeném prostředí.

Všechny nabízené FT-IR spektrometry je možné díky specializovanému příslušenství (specializované temperované transmisní kyvety) a dedikovanému software (interpretace a analýza proteinů, databáze známých proteinových struktur, dekonvoluce, predikce sekundárních struktur, automatizované odečítání bufferu atd.) upravit tak, aby na nich bylo možné tato měření provádět ještě snáz, a tak lépe porozumět fascinujícímu světu proteinů a enzymů.

Hrot FT-IR SNOM spektrometruDalší možností je využití vysoce vědeckých spektrometrů společnosti Neaspec pro analýzu sekundární struktury individuálních proteinových komplexů pomocí nano-FTIR spektrometrů, které kombinují technologii mikroskopie v blízkém poli (s-SNOM) a FT-IR spektroskopii. Touto technologií lze analyzovat proteiny s prostorovým rozlišením menším než 30 nanometrů.

Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.
Nicolet iS5 = Přenosnost + precizní vědecké parametry měření FT-IR spektrometr Nicolet iS5 je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje FT-IR spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na jeho provoz.
V posledním desetiletí tisíce a tisíce uživatelů ustanovili FTIR spektrometr Nicolet iS10 jako nový, vysoký standard pro laboratorní infračervené spektrometry. Nyní jeho nástupce, FTIR spektrometr Nicolet iS20, zvedá inovativní laťku na vyšší úroveň!
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.
SNOM (optická skenovací mikroskopie v blízkém poli, near field scanning optical microscopy či NSOM) je mikroskopická technika, která překonává rozlišovací limit díky vlastnostem tlumených vln. Vzdálenost detektoru a vzorku je při měření menší než vlnová délka světla a v optické mikroskopii se používá mimo jiné pro svou schopnost zvýšit kontrast nanočástic.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena