+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

OMNIC Specta

NOVÝ SPEKTROSKOPICKÝ PROGRAM OMNIC SPECTA

REVOLUČNÍ NOVINKY + NOVÝ JEDNODUCHÝ DESIGN

  • Rozbor směsí: rychlá identifikace jednotlivých složek
  • (bez postupného odečítání spekter, bez volby úzkých spektrálních regionů)
  • Semikvantitativní analýza spekter směsí
  • Rozsáhlé knihovny vysoce rozlišených infračervených a Ramanových spekter
  • Analýza kontaminantů
  • QC kontrola jedním kliknutím
  • Po instalaci Specty se celý počítač stává spektrální knihovnou
  • Databáze aplikačních návodů (teorie spektroskopie, zevrubné návody k analýze polymerů atd.)
  • Automatické výstupy (protokoly) ve formátu pdf

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena