Mikroskop iN5

Mikroskop Nicolet iN5

Mikroskop iN5

Rychle identifikujte neznámé materiály a kontaminanty, které mohou ovlivnit kvalitu Vašeho produktu. Mikroskop Nicolet iN5 FT-IR poskytuje rychlou identifikaci s jednoduchostí point-and-shoot měření. Nicolet iN5 nabízí jednoduchost FT-IR spektrometru spolu se schopností měřit vzorky až do velikosti několika mikrometrů.


Nicolet iN5 byl vyvinut speciálně pro analytiky, techniky a vědce kteří přesně vědí jakou informaci chtějí, ale nemají čas se stát specialistou na FT- IR mikroskopii. Nicolet iN5 je spektrometr pro experty hledající odpovědi rychlým a reprodukovatelným způsobem.

FT-IR mikroskop Nicolet iN5 ve spojení s FT-IR spektrometem Nicolet iS10

Letáčky ke stažení: zde a zde.
Příklady aplikací mikroskopu Nicolet iN5 z praxe: