Testování mechanických vlastností

Testování mechanických vlastností


Pochopení mikro- a termo- mechanických vlastností materiálů je stále důležitější. Nové moderní materiály jako uhlíková vlákna a grafen se stávají přímou volbou pro špičkové aplikace, jako jsou rámy cyklistických kol, komponenty do automobilů, chirurgické implantáty, křídla letadel atd. Jsou vyvíjeny nové materiály, které nahrazují nebo podporují různé části lidského těla, jako jsou například umělé rohovky. I když tyto nové materiály mají mnoho jedinečných a vzrušujících vlastností, které umožňují konstruktérům navrhnout a vyrobit věci, které dříve nebyly možné, je stále důležité, aby byly charakterizovány fyzikální vlastnosti těchto materiálů a aby byly dobře pochopeny všechny režimy jejich poruch. Nový Modular Force Stage (MFS) je modulární systém navržený tak, aby charakterizoval hlavní mechanické vlastnosti vašich vzorků.

Modular Force Stage lze použít s přímou či/a transmisní iluminací vzorků a dalšími technikami, jako jsou Roentgen, Ramanova mikroskopie a FT-IR mikro-spektroskopie. Jeho vzorkovací komora je utěsněna a může být proplachována inertním plynem během měření pomocí zabudovaných ventilů. K dispozici jsou také možnosti pro regulaci vlhkosti a vstupy pro měření a úpravu elektrických vlastností.