+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Plynová cela

gas-cell-raman-468x405

Plynová cela

Pro specializované experiment je k dispozici plynová (průtočná) cela pro měření Ramanových spekter plynů s velmi vysokým rozlišením, a to i za vysokých tlaků.

S velmi vysokou přesnotí lze pomocí této techniky identifikovat i kvantifikovat plyny, které se z principiálních důvodů neprojevují v infračervených spektrech plynů: např. dusík, kyslík a vodík. V Ramanových spektrech plynů se dále projevuje většina molekul dle svých rotačně-vibračních přechodů (sulfan, voda, amoniak, oxidy uhlíku, oxidy dusíku, oxidy síry, uhlovodíky atd.).

Ramanova spektroskopie plynů tak nabízí jedinečnou možnost stanovení široké škály plynů on-line, za vysokých tlaků, či teplot a včetně obsahu dusíku, kyslíku a vodíku (a to včetně odlišení ortho a para vodíku!).

Cela je přenositelná, vybavena teploměrem a tlakoměrem. Volba okének cely je dle aplikace a daného Ramanova spektrometru.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena

Poptávka produktu

Ozveme se vám co nejdříve.