+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Photon Systems

DUV Raman PL 200

Měření fotoluminiscenčních spekter (PL spektra) je jednou ze základních charakterizačních metod analýzy kvality různých materiálů (zejména polovodičů). Pomocí této techniky lze získat např. informace o složení slitiny,

DOZVĚDĚT SE VÍCE »

STANDOFF 200

Metody excitace vzorků pomocí UV laserů („hluboké“ deep UV) jako Ramanova spektroskopie, rezonanční Ramanova spektroskopie a fluorescence se v minulosti ukázaly jako velmi silné nástroje analýzy vzorků se

DOZVĚDĚT SE VÍCE »

Mini PL 110

Měření fotoluminiscenčních spekter (PL spektra) je jednou ze základních charakterizačních metod analýzy kvality různých materiálů (zejména polovodičů). Hlavní aplikací Mini PL 110 je výroba/QC polovodičů (wafer analysis) ZnO,

DOZVĚDĚT SE VÍCE »

MOSAIC

O přístroji Aplikace MOSAIC DUV Fluorescence Mapper je malý, lehký a nenáročný systém zaměřený na detekci a klasifikaci extrémně nízkých koncentrací organických kontaminantů na površích, jako jsou

DOZVĚDĚT SE VÍCE »

TraC

Přehled Aplikace TraC je miniaturní ruční spektrometr pro měření stopových chemických kontaminantů na površích, zvláště zaměřený na validaci čištění a řízení procesů při výrobě potravin nebo farmaceutických

DOZVĚDĚT SE VÍCE »