+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

MAX-OXT: Thermal Oxidizer

MAX-OXT Thermal Oxidizer

MAX-OXT: Thermal Oxidizer

MAX-OXT modul pro automatizované katalytické odstranění některých organických látek z proudu měřeného plynu = eliminace šumu a spektrálních interferencí.

Modul MAX-OXT využívá nízkoteplotní katalytickou oxidaci ve formě systému se dvěma pravidelně se střídajícími režimy (interval volí uživatel dle aplikace):

  • Bypass: vzorek je beze změny a analyzován pomocí Max-IR spektrometru
  • Oxidation Mode: vzorek je upraven katalytickou oxidací a poté analyzován pomocí MAX-iR spektrometru. Některé látky jsou tímto postupem selektivně odstraněny ze vzorku. Kyslíkaté látky (alkoholy, ketony, aldehydy, kyseliny, ethery atd.) a některé aromatické sloučeniny (benzen, toluen) jsou tedy odstraněny ze vzorku, zatímco jiné potenciální rušivé plyny jako H2O, CO2, CH4, C2H6 a další alifatické uhlovodíky projdou beze změny.

Takto získaná infračervená spektra lze přidat do regresní analýzy (ve formě tvorby kvantitativního modelu, nebo přímo při měření dat) jako interferenční (popř. další aditivní „pozadí/background“), tímto způsob lze např. vliv vibrací vlhkosti ve spektrech snížit až 100x!

Spojení modulu MAX-OXT s analyzátorem MAX-iR vede k zásadně nižším limitům detekce pro sloučeniny, jako je např. formaldehyd a etylenoxid. Etylenoxid je silný karcinogen a mutagen, který musí být bedlivě sledován (např. při lékařské sterilizaci zařízení na ochranu zaměstnanců). Je-li modul MAX-OXT aplikovaný právě na analýzu etylenoxidu, analyzátor MAX-iR s Thermo Scientific™ StarBoost™ technologií může snadno detekovat a kvantifikovat pík absorbance etylenoxidu který je cca 1000krát menší, než jsou obvykle pásy vlhkosti v jeho spektrálním okolí!

Vše opět kontroluje softwarový balíček MAX-Acquisition a MAX-Analytics pro měření spekter, archivaci dat, tvorbu kalibračních modelů, non-stop on-line měření dat, Modbus™ TCP/IP atd.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena

Poptávka produktu

Ozveme se vám co nejdříve.