Bezpečnostní složky

Společnost Nicolet CZ nabízí celou řadu přístrojů a vybavení pro složky Integrovaného záchranného systému. Nabízíme sofistikované věděcké systémy pro forenzní laboratoře a přenosné/ruční systémy pro rychlou analýzu na místě činu. Pro rutinní aplikace společnost Nicolet CZ také dodává dedikovaný software a automatizované postupy.

Příklady forenzních aplikací molekulové spektroskopie: