90º příslušenství

90º příslušenství

Příslušenství

90º příslušenství (refractive) je vhodné především pro specializované polarizační studie. K dispozici je zejména pro Ramanovy spektrometry s Fourierovskou transformací (FT-Raman) a Ramanovy mikro/makro spektrometry řady MonoVista.