+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

OMNIC 9

Uživatelsky vlídný FT-IR/FT-NIR/Raman software umožňuje současné měření a zpracovávání spekter (multitasking), jejich editování, modifikaci zobrazení, analyzování, vytváření protokolů včetně textových komentářů, výpočet statistických spekter, matematické operace se spektry a vytváření panelů nástrojů pro zjednodušení ovládání. Zároveň diagnostikuje aktuální stav spektrometru a umožňuje provádět jeho validace a kvalifikace.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena