+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Proč plastová součástka selhala?

Detektivní příběh: proč plastová součástka selhala?

Ramanův mikroskop DXR3xi

Pokud při výrobě používáte plastové součástky, můžete se setkat s problémem, že některé z nich selžou. To může mít řadu důvodů od nevyhovujících fyzikálních vlastností až po neočekávanou chemickou reakci, která v materiálu nepozorovaně proběhla. V řadě případů takové selhání nemusí mít závažné následky, ale je-li daná součástka na špatném místě, může jít doslova o život. A pátrání po příčině se tak stane opravdovou detektivkou.

V případě té naší detektivky se do hlavní role dostal plastový kryt, který měl zůstat neprůhledný, aby nedošlo k interferenci s citlivými komponentami uvnitř přístroje. To se ovšem nestalo, jelikož kryt nežádoucí záření začal propouštět, ačkoli na první pohled se zdálo být vše v pořádku. Měření transmitance však ukázalo, že v porovnání se správně fungujícím krytem ten vadný propouští významné množství záření. Aby bylo možné určit příčinu tohoto jevu, byl vzorek analyzován i pomocí termogravimetrické analýzy (TGA).

Princip tohoto měření spočívá v tom, že se vzorek postupně zahřívá, čímž se z něj uvolňují jednotlivé látky, a ty potom analyzujeme. Ukázalo se, že vadný kryt obsahuje méně anorganické výplně. To ovšem ke konečnému verdiktu nestačilo a bylo nutné přistoupit k analýze metodou infračervené spektroskopie: FT-IR se spektrometrem iS50. Pomocí této metody se zjistilo, že správně fungující kryt, na rozdíl od vadného, obsahuje rutil, jednu z forem TiO2. To se potvrdilo i pomocí Ramanovy spektroskopie, kterou lze na spektrometru iS50 rovněž provádět.

Tento detektivní příběh ukazuje, že nejenže práce v laboratoři se občas podobá detektivnímu vyšetřování, ale také, že narazíme-li na problém, je potřeba se na něj dívat z více stran, než nalezneme konečné řešení. Spektrometr iS50 je proto ideálním vybavením každé takové „detektivní“ laboratoře, protože umožňuje nejen měřit infračervená spektra klasickým způsobem, ale také metodou ATR, lze s ním měřit Ramanova spektra, a navíc je možné jej propojit s dalšími přístroji, jako je například TGA.

Nicolet iS5 = Přenosnost + precizní vědecké parametry měření FT-IR spektrometr Nicolet iS5 je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje FT-IR spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na jeho provoz.
Nicolet Summit je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje infračervenou spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na provoz.
V posledním desetiletí tisíce a tisíce uživatelů ustanovili FTIR spektrometr Nicolet iS10 jako nový, vysoký standard pro laboratorní infračervené spektrometry. Nyní jeho nástupce, FTIR spektrometr Nicolet iS20, zvedá inovativní laťku na vyšší úroveň!
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.
Vložení příslušenství SurveyIR™  do vzorkového prostoru spektrometru umožňuje získávání vysoce kvalitních mikro spektroskopických dat v kombinaci s obrazovou dokumentací měřených vzorků.
Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena