+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

THz-neaSCOPE+s

THz-neascope+s_sqr

THz-neaSCOPE+s

THz-neaSCOPE+s je všestranná platforma pro nano-imaging a spektroskopii v terahertzové (THz) oblasti.

  • Nejlepší kompatibilita se širokopásmovými a jednofrekvenčními lasery s kompletním spektrálním pokrytím díky komponentám s vysokou relflektivitou v celém spektrálním rozsahu
  • Komplexní korelační analýza s fotoproudovým mapováním, pump-probe spektroskopie a nano-FTIR pomocí modulárního systému a víceportového provedení dráhy paprsku
  • Ekonomické řešení, kompaktní systém s integrovanou THz nanoskopií, která je založená na založené na cenově dostupné technologii THz TDS
  • Možnost rozšíření o modul pro ultrarychlou spektroskopii

THz-neaSCOPE+s umožňuje THz imaging a spektroskopii v nanoměřítku. Plně integrovaná konfigurace založená na kompaktním systému THz-TDS umožňuje zkoumání jevů vodivosti v polovodičových nanostrukturách, 2D nanomateriálech a nových komplexních materiálových systémech v reálném čase. THz-neaSCOPE+s také podporuje různé THz a sub-THz zdroje vázané ve volném prostoru a poskytuje bezprecedentně velký přístup k hrotu sondy. Ve spojení s jedinečným, uživatelsky přívětivým softwarem je nejflexibilnějším nástrojem pro analýzu THz v nanoměřítku mezi SPM systémy na trhu.

IR-neaSCOPE+s umožňuje IR imaging a nano-FTIR spektroskopii pomocí detekce záření odraženého od standardního AFM hrotu. Jedná se o univerzální řešení pro všechny typy materiálů. Měří simultánně absorpci i odražené záření a používá nejrychlejší a nejspolehlivější moduly pro nano-imaging a nano-spektroskopii.
IR-neaSCOPE+fs je navržený pro pump-probe spektroskopii s 10fs časovým a 10nm prostorovým rozlišením: umožňuje ultrarychlou vědu v nanoměřítku.
VIS-neaSCOPE+s umožňuje měření polarizačně rozlišených map v blízkém poli a analýzu elektromagnetického pole vzorku: fáze i amplitudy.
IR-neaSCOPE je základní model pro infračervený imaging a nano-spektroskopii. Poskytuje maximální výkon bez poškození vzorku. Jedná se o cenově výhodné řešení pro vzorky s velkým koeficientem teplotní roztažnosti.
IR-neaSCOPE+TERs je revolucí v nano-spektroskopii díky kombinaci techniky nano-FTIR a Ramanovy spektroskopie, čímž poskytuje kompletní spektrální analýzu.
cryo-neaSCOPE+xs je průkopnický přístroj pro optický imaging a spektroskopii v nanoměřítku v extrémním kryogenním prostředí.
SNOM (optická skenovací mikroskopie v blízkém poli, near field scanning optical microscopy či NSOM) je mikroskopická technika, která překonává rozlišovací limit díky vlastnostem tlumených vln. Vzdálenost detektoru a vzorku je při měření menší než vlnová délka světla a v optické mikroskopii se používá mimo jiné pro svou schopnost zvýšit kontrast nanočástic.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena

Poptávka produktu

Ozveme se vám co nejdříve.