+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Uhlíkové nanoaplikace

Uhlíkové nanoaplikace

Osm alotropů uhlíkuUhlík je čtvrtý nejrozšířenější prvek na Zemi. Je základem veškerého života a hraje také zásadní roli v řadě technologiích. Kromě notoricky známého diamantu a grafitu se můžeme setkat také s grafenem, s jedno či vícevrstevnatými nanotrubicemi nebo fullereny, jejichž uplatnění se intenzivně studuje v řadě oborů nanotechnologií.

Různé uhlíkové nanostruktury uhlíku (alotropy) jsou předmětem výzkumu nanosenzorů, biotechnologií, kde mohou fungovat např. jako matrice pro pěstování orgánů, nosiče léčiv nebo vektory pro přenos genů, solárních článků, membrán pro čištění vody, skladování vodíku a mnoha dalších oblastí.

Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.
SNOM (optická skenovací mikroskopie v blízkém poli, near field scanning optical microscopy či NSOM) je mikroskopická technika, která překonává rozlišovací limit díky vlastnostem tlumených vln. Vzdálenost detektoru a vzorku je při měření menší než vlnová délka světla a v optické mikroskopii se používá mimo jiné pro svou schopnost zvýšit kontrast nanočástic.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena