+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Studium mikroplastů

Studium mikroplastů v pitné vodě, ekosystémech a potravinách

  • Popis aplikace
  • Ramanova spektroskopie
  • FT-IR spektroskopie

Mikroplasty jsou drobné částečky nebo vlákna polymerních materiálů (polystyren, polypropylen, polyamidy, ftaláty atd.) a často i anorganických sloučenin menší než 5 mm. Můžeme se setkat buď s primárními mikroplasty, které v této podobě byly již vyrobené, nebo s mikroplasty sekundárními, které jsou produktem rozkladu. Tomu podléhají prakticky všechny plasty vystavené abrazivním vlivům nebo UV záření. Nekontrolovaně pak vstupují do ekosystémů a stávají se součástí potravního řetězce. Kvůli extenzivnímu používání plastů se znečištění vody, půdy, a dokonce i ovzduší a těl živočichů mikroskopickými částicemi v poslední době stává čím dál závažnějším a medializovaným problémem. Kromě prokázaného škodlivého vlivu na ekosystémy a lidské zdraví může mít výskyt mikroplastů v balených vodách a dalších nápojích také negativní vliv na potravinářský průmysl, a poškodit tak jinak spolehlivé výrobce. Boj s tímto relativně novým typem znečištění vyžaduje důkladné porozumění problematice.

Prvořadé je odhalení původu mikroplastů a zmapování jejich cesty v různých ekosystémech. Toto dobrodružství ovšem začíná detekcí a co nejpřesnější identifikací těchto látek v rozličných typech vzorků: pitné vodě, užitkové vodě, produktech potravinářského průmyslu a také v ovzduší.

Kombinace FT-IR mikroskopu Nicolet iN10 MX, Ramanova mikroskopu Nicolet DXR3xi a spektroskopických programů OMNIC a OMNIC Picta včetně spektrálních knihoven polymerů představuje kompletní řešení analýzy mikroplastů ve velkém rozsahu jejich velikostí (0,5 – 5000 μm) v různých typech vzorků. Umožňuje jak identifikaci těchto částic (a tím začíná detektivní práce zjišťování jejich původu), tak i jejich kvantifikaci ve vzorcích. V případě zájmu o identifikaci částic pod 0,5 mikrometru nabízíme řešení v podobě (FT)-IR SNOM technologie společnosti Neaspec.

Díky integrovanému dotykovému displeji je spektrometr i-Raman Pro možné používat i bez externího PC nebo notebooku.
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.
Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie
SNOM (optická skenovací mikroskopie v blízkém poli, near field scanning optical microscopy či NSOM) je mikroskopická technika, která překonává rozlišovací limit díky vlastnostem tlumených vln. Vzdálenost detektoru a vzorku je při měření menší než vlnová délka světla a v optické mikroskopii se používá mimo jiné pro svou schopnost zvýšit kontrast nanočástic.
Infračervený mikroskop Nicolet iN10 MX přináší všechny výhody modelu iN10. Novou možností jsou až tři integrované detektory, včetně patentovaného imagingového MCT-A detektoru. Infračervený imaging přináší revoluční rychlost měření spekter a map.
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.
Nicolet iN10 je revoluční infračervený mikroskop s Fourierovskou transformací, který nabízí jednoduchost FT-IR spektrometru spolu se schopností měřit vzorky až do velikosti několika mikrometrů. Byl vyvinut speciálně pro analytiky, techniky a vědce, kteří přesně vědí, jakou informaci chtějí, ale nemají čas se stát specialistou na mikroskopii, a pro experty hledající lepší odpovědi rychlejším způsobem.

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena

Kontaktní formulář

Vyplňte, prosím, Vaše iniciály a my se Vám
co nejdříve ozveme.