+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Studium mikroplastů

Studium mikroplastů v pitné vodě, ekosystémech a potravinách

Mikroplasty jsou drobné částečky nebo vlákna polymerních materiálů (polystyren, polypropylen, polyamidy, ftaláty atd.) a často i anorganických sloučenin menší než 5 mm. Můžeme se setkat buď s primárními mikroplasty, které v této podobě byly již vyrobené, nebo s mikroplasty sekundárními, které jsou produktem rozkladu. Tomu podléhají prakticky všechny plasty vystavené abrazivním vlivům nebo UV záření. Nekontrolovaně pak vstupují do ekosystémů a stávají se součástí potravního řetězce. Kvůli extenzivnímu používání plastů se znečištění vody, půdy, a dokonce i ovzduší a těl živočichů mikroskopickými částicemi v poslední době stává čím dál závažnějším a medializovaným problémem. Kromě prokázaného škodlivého vlivu na ekosystémy a lidské zdraví může mít výskyt mikroplastů v balených vodách a dalších nápojích také negativní vliv na potravinářský průmysl, a poškodit tak jinak spolehlivé výrobce. Boj s tímto relativně novým typem znečištění vyžaduje důkladné porozumění problematice.

Prvořadé je odhalení původu mikroplastů a zmapování jejich cesty v různých ekosystémech. Toto dobrodružství ovšem začíná detekcí a co nejpřesnější identifikací těchto látek v rozličných typech vzorků: pitné vodě, užitkové vodě, produktech potravinářského průmyslu a také v ovzduší.

Kombinace FT-IR mikroskopu Nicolet iN10 MX, Ramanova mikroskopu Nicolet DXR3xi a spektroskopických programů OMNIC a OMNIC Picta včetně spektrálních knihoven polymerů představuje kompletní řešení analýzy mikroplastů ve velkém rozsahu jejich velikostí (0,5 – 5000 μm) v různých typech vzorků. Umožňuje jak identifikaci těchto částic (a tím začíná detektivní práce zjišťování jejich původu), tak i jejich kvantifikaci ve vzorcích. V případě zájmu o identifikaci částic pod 0,5 mikrometru nabízíme řešení v podobě (FT)-IR SNOM technologie společnosti Neaspec.

Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.
Nicolet iN10 je revoluční infračervený mikroskop s Fourierovskou transformací, který nabízí jednoduchost FT-IR spektrometru spolu se schopností měřit vzorky až do velikosti několika mikrometrů. Byl vyvinut speciálně pro analytiky, techniky a vědce, kteří přesně vědí, jakou informaci chtějí, ale nemají čas se stát specialistou na mikroskopii, a pro experty hledající lepší odpovědi rychlejším způsobem.
Infračervený mikroskop Nicolet iN10 MX přináší všechny výhody modelu iN10. Novou možností jsou až tři integrované detektory, včetně patentovaného imagingového MCT-A detektoru. Infračervený imaging přináší revoluční rychlost měření spekter a map.
SNOM (optická skenovací mikroskopie v blízkém poli, near field scanning optical microscopy či NSOM) je mikroskopická technika, která překonává rozlišovací limit díky vlastnostem tlumených vln. Vzdálenost detektoru a vzorku je při měření menší než vlnová délka světla a v optické mikroskopii se používá mimo jiné pro svou schopnost zvýšit kontrast nanočástic.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena