+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Analýza azbestů

Analýza azbestů

V posledních letech se stále více zintenzivňuje kontrola toxických materiálů v životním prostředí, a to nejen z důvodu ochrany lidského zdraví, ale i vzhledem k velmi diskutované problematice znečišťování ekosféry. Legislativa prakticky všech vyspělých zemí na většinu z těchto látek uvaluje limity na jejich používání a na jejich přípustné množství v životním prostředí. Většinou je nadměrný výskyt těchto látek v ekosféře spojen s průmyslovou výrobou, dopravou či těžbou nerostných surovin. Rozvoj průmyslu s sebou nutně přinesl i vznik nových druhů chorob, jako jsou např. silikóza (forma pneumokoniózy) a azbestóza (progresivní fibróza plic). Jak vyplývá z jejich názvů, jsou tyto choroby způsobeny vdechováním respirabilní frakce oxidu křemičitého (alfa-křemene) a azbestu.

U obou těchto průmyslových chorob je důležitým parametrem nejen množství částic v ovzduší, ale zejména jejich velikost vymezující respirabilní frakci daného polétavého prachu. V případě silikózy jsou nejvíce postiženou skupinou lidí pracovníci v dolech, cementárnách, uhelných elektrárnách a jiných prašných prostředích. V případě azbestózy jde zejména o pracovníky ve stavebnictví, případně obyvatele bytů, při jejichž stavbě byly použity některé starší materiály obsahující azbest: azbesto-cement, azbestová střešní krytina atd. Azbest je navíc zařazen mezi karcinogenní látky s dlouhou latencí mezi expozicí a vypuknutím choroby, a to až třicet let (WHO – IARC stupeň 1, prokázaný karcinogen).

Následující brožura se ve stručné formě zabývá možnostmi kvantitativní analýzy alfa-křemene pomocí infračervené spektroskopie (FT-IR). Dále jsou v ní naznačeny možnosti dalších metod molekulové spektroskopie (spektroskopie v blízké infračervené oblasti: FT-NIR a Ramanovy spektroskopie) pro kvalitativní i kvantitativní analýzu azbestů.

Pro získání brožury nás neváhejte kontaktovat:

Analýza azbestů a respirabilní frakce oxidu křemičitého (α-křemen) pomocí metod molekulové spektroskopie a mikrospektroskopie (FT-IR, FT-NIR, Raman)

Nicolet iS5 = Přenosnost + precizní vědecké parametry měření FT-IR spektrometr Nicolet iS5 je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje FT-IR spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na jeho provoz.
Nicolet Summit je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje infračervenou spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na provoz.
V posledním desetiletí tisíce a tisíce uživatelů ustanovili FTIR spektrometr Nicolet iS10 jako nový, vysoký standard pro laboratorní infračervené spektrometry. Nyní jeho nástupce, FTIR spektrometr Nicolet iS20, zvedá inovativní laťku na vyšší úroveň!
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.
Nicolet iN10 je revoluční infračervený mikroskop s Fourierovskou transformací, který nabízí jednoduchost FT-IR spektrometru spolu se schopností měřit vzorky až do velikosti několika mikrometrů. Byl vyvinut speciálně pro analytiky, techniky a vědce, kteří přesně vědí, jakou informaci chtějí, ale nemají čas se stát specialistou na mikroskopii, a pro experty hledající lepší odpovědi rychlejším způsobem.
Infračervený mikroskop Nicolet iN10 MX přináší všechny výhody modelu iN10. Novou možností jsou až tři integrované detektory, včetně patentovaného imagingového MCT-A detektoru. Infračervený imaging přináší revoluční rychlost měření spekter a map.
Nicolet iS5N je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný FT-NIR spektrometr, který zpřístupňuje spektroskopii v blízké infračervené oblasti všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům.
Jeho unikátní konstrukce umožňuje nasazení jak v provozních, tak laboratorních podmínkách pro kontrolu složení a uniformity produktů a meziproduktů, identifikaci vstupních surovin, a verifikaci výrobků.
Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena