+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Raman-SEM kombinovaná mikroskopie

Kombinace Ramanovy mikrospektroskopie a SEM

Proč kombinovat Ramanovu a elektronovou mikroskopii (SEM)? Elektronovou mikroskopií získáte obrázky vzorků s velmi vysokým prostorovým rozlišení a využitím tzv. EDS detektoru i detailní prvkovou (elementární) mapu vašeho vzorku.

Výstupy z měření pomocí elektronové mikroskopie, EDS a Ramanovy spektroskopie
 Spojení elektronové mikroskopie EDS a Ramanovy spektroskopie

Přidáním Raman Imaging mikroskopie posunete vaše výsledky na další úroveň:

  • Vzorky lze souběžně s SEM/EDS analyzovat Ramanovou mikroskopií a odhalit molekulární detaily 2D a 3D struktur.
  • Pomocí patentovaného softwaru Thermo Scientific MAPS Correlative Microscopy Software překryjte chemický obraz vašich struktur SEM až do <1 mikronu pomocí jednobodového měření nebo rychlého zobrazování velkých ploch.
  • Charakterizujte chemické složení vašich vzorků, včetně morfologie a polymorfismu.
  • Ramanova polarizační měření mohou odhalit krystalovou orientaci, což činí Ramanovu spektrální analýzu perfektní pro pochopení struktura a funkcí materiálů.
  • Ramanovo spektrum může rychle odhalit uniformitu, čistotu, tloušťku a další vlastnosti symetrické vazby ve 2D uhlíkových materiálech, jako je grafen a uhlíkové nanotrubice.
  • Ramanova spektrální data lze také použít ke spekulaci vazby uhlík-dusík-kyslík k rozlišení molekulárních struktur poskytujících doplňující informace k datům SEM a EDS.
  • Vzorky lze měřit v jejich nativní formě, což eliminuje potřebu přípravy vzorků. Ramanova mikroskopie je konfokální, takže lze získat hloubkové profily vícevrstvých nebo vložených vzorků bez poškození vzorku.
DXXmikr1-468x405 (1)
Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena