+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Raman-SEM kombinovaná mikroskopie

Kombinace Ramanovy mikrospektroskopie a SEM

Proč kombinovat Ramanovu a elektronovou mikroskopii (SEM)? Elektronovou mikroskopií získáte obrázky vzorků s velmi vysokým prostorovým rozlišení a využitím tzv. EDS detektoru i detailní prvkovou (elementární) mapu vašeho vzorku.

Výstupy z měření pomocí elektronové mikroskopie, EDS a Ramanovy spektroskopie
 Spojení elektronové mikroskopie EDS a Ramanovy spektroskopie

Přidáním Raman Imaging mikroskopie posunete vaše výsledky na další úroveň:

  • Vzorky lze souběžně s SEM/EDS analyzovat Ramanovou mikroskopií a odhalit molekulární detaily 2D a 3D struktur.
  • Pomocí patentovaného softwaru Thermo Scientific MAPS Correlative Microscopy Software překryjte chemický obraz vašich struktur SEM až do <1 mikronu pomocí jednobodového měření nebo rychlého zobrazování velkých ploch.
  • Charakterizujte chemické složení vašich vzorků, včetně morfologie a polymorfismu.
  • Ramanova polarizační měření mohou odhalit krystalovou orientaci, což činí Ramanovu spektrální analýzu perfektní pro pochopení struktura a funkcí materiálů.
  • Ramanovo spektrum může rychle odhalit uniformitu, čistotu, tloušťku a další vlastnosti symetrické vazby ve 2D uhlíkových materiálech, jako je grafen a uhlíkové nanotrubice.
  • Ramanova spektrální data lze také použít ke spekulaci vazby uhlík-dusík-kyslík k rozlišení molekulárních struktur poskytujících doplňující informace k datům SEM a EDS.
  • Vzorky lze měřit v jejich nativní formě, což eliminuje potřebu přípravy vzorků. Ramanova mikroskopie je konfokální, takže lze získat hloubkové profily vícevrstvých nebo vložených vzorků bez poškození vzorku.
Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena