+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

TriVista

TriVista Basic_SQR

TriVista

TriVista CRS3 je vrcholem nejpokročilejších Ramanových a fotoluminiscenčních spektrometrů. Kombinuje v sobě vysoké rozlišení a pásmové možnosti modelu DuoVista s bezkonkurenčním spektrálním rozlišením, propustností, motorizací a zobrazovacími schopnostmi systémů MonoVista.

Všechny spektrometry TriVista jsou založené na úspěšné řadě spektrometrů SpectraPro HRS (Princeton Instruments).

Oproti předchozí generaci TriVista, model TriVista CRS3 můžou ovládat i uživatelé bez předchozích zkušeností se spektroskopií, a to díky rozsáhlé motorizaci přístroje a snadné manipulaci prostřednictvím programu VistaControl.

Spektrometr TriVista lze získat ve třech různých konfiguracích:

 • TR555CRS: trojitá sestava monochromátoru Czerny-Turner 500 mm s dvoustupňovým pásmovým filtrem 500 mm a také 500 mm zobrazovacím stolkem.
 • TR557CRS: dvojitý 500mm pásmový filtr se 750mm zobrazovacím stupněm
 • TR777CRS: dvojitý 750mm pásmový filtr se 750mm zobrazovacím stolkem, poskytující nejvyšší možné rozlišení pro aditivní a subtraktivní spektroskopii
 • Deep UV až NIR
 • Vysoké spektrální rozlišení: < 0,1 cm–1 při 633 nm (TR777 v aditivním režimu)
 • Nízkofrekvenční měření až do 5 cm–1 nebo méně v závislosti na vzorku
 • Vysokofrekvenční rozsah až 9 000 cm–1 (při 532 nm), skvělé pro měření fotoluminiscence
 • Vysoké prostorové rozlišení: menší než 1 µm laterálně (v rovině XY) a 2 µm axiálně (v ose Z)
 • Provozovatelný pro neomezené množství vlnových délek laseru v rozsahu od DUV do NIR
 • Vhodný pro laditelné laserové buzení
 • Snadné softwarové přepínání mezi „aditivním“ a „subtraktivním“ disperzním režimem
 • Simultánní měření Stokes/Anti-Stokes
 • Přizpůsobitelné externím experimentům, např. XRD a další
 • Volitelná vylepšení:
  • Snadné přepínání mezi třístolkovým a jednostolkovým módem (bypass-enhancement-link)
  • Makro Raman
  • Polarizační Ramanova měření
  • Teplotně závislé experimenty
  • Motorizované Point-to-Point a rychlé Ramanovo mapování
  • TERS a AFM-Ramanovo mapování
  • Bezpečnostní třída laseru I

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena

Poptávka produktu

Ozveme se vám co nejdříve.