+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

TriVista

TriVista-CRS3-358f4194

TriVista

TriVista CRS3 je špičkou v oboru nejpokročilejších Ramanových a fotoluminiscenčních spektrometrů. Kombinuje v sobě vysoké rozlišení a rozsahové možnosti modelu DuoVista s bezkonkurenčním spektrálním rozlišením, propustností, motorizací a zobrazovacími softwarovými schopnostmi systémů MonoVista CR3.

Všechny spektrometry řady TriVista CRS3  jsou založené na velmi úspěšné řadě spektrometrů SpectraPro HRS (Princeton Instruments).

Oproti předchozí generaci TriVista, model TriVista CRS3  můžou ovládat i uživatelé bez předchozích zkušeností se spektroskopií, a to díky rozsáhlé motorizaci přístroje a snadné manipulaci prostřednictvím programu VistaControl.

Spektrometr TriVista lze získat ve třech různých konfiguracích:

 • TR555CRS: trojitá sestava monochromátorů Czerny-Turner s fokální vzdáleností 500 mm
 • TR557CRS: 2x monochromátor s fokální vzdáleností 500 mm + 1x 750 mm
 • TR777CRS: trojitá sestava monochromátorů Czerny-Turner s fokální vzdáleností 750 mm poskytující nejvyšší možné rozlišení a rozsahy pro aditivní a subtraktivní spektroskopii

Hlavní parametry systému TriVista CRS3

 • Deep UV až NIR
 • Vysoké spektrální rozlišení: < 0,1 cm–1 při 633 nm (TR777 v aditivním režimu)
 • Nízkofrekvenční měření až do 5 cm–1 nebo méně v závislosti na vzorku
 • Vysokofrekvenční rozsah až 9 000 cm–1 (při 532 nm), skvělé pro měření fotoluminiscence
 • Vysoké prostorové rozlišení: menší než 1 µm laterálně (v rovině XY) a 2 µm axiálně (v ose Z)
 • Provozovatelný pro neomezené množství vlnových délek laseru v rozsahu od DUV do NIR
 • Vhodný pro laditelné laserové buzení
 • Snadné softwarové přepínání mezi „aditivním“ a „subtraktivním“ disperzním režimem
 • Simultánní měření Stokes/Anti-Stokes
 • Přizpůsobitelné externím experimentům, např. XRD a další
 • Volitelná vylepšení:
  • Snadné přepínání mezi třístolkovým a jednostolkovým módem (bypass-enhancement-link)
  • Makro Raman
  • Polarizační Ramanova měření
  • Teplotně závislé experimenty
  • Motorizované Point-to-Point a rychlé Ramanovo mapování
  • TERS a AFM-Ramanovo mapování
  • Bezpečnostní třída laseru I

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena

Poptávka produktu

Ozveme se vám co nejdříve.