+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

LIBS

LIBS je metodou elementární (prvkové) analýzy pevných, kapalných a plynných látek. Metoda byla instrumentálně vyvinuta již od roku 1980, nicméně aktivního uplatnění (zejména v podobě ručních a přenosných analyzátorů) se dočkala až po roce 1990. Její hlavní aplikací je kvantitativní a kvalitativní analýza pevných látek. Metoda využívá záření mikroplazmatu vytvořeného na povrchu zkoumaného vzorku fokusovaným laserovým pulzem k určení jeho chemického složení. Po skončení pulzu se vzniklé plazma začne ochlazovat (v řádech mikrosekund) a zůstávají viditelné ostré emisní čáry ionizovaných atomů = emisní spektrum vzorku. Polychromatické emitované světlo je vedeno na mřížku a pak spektrometrem na CCD kameru. Metoda je tedy mírně destruktivní; dochází k „ablaci“ materiálu na povrchu v řádu nanogramů. Společnost BWTek v současnosti nabízí dva typy ručních spektrometrů na principu LIBS a je vlastníkem několika patentů z tohoto oboru.

It seems we can't find what you're looking for.