+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

O nás

Společnost Nicolet CZ s.r.o. je výhradním dodavatelem spektrometrů pro molekulovou spektrometrii americké společnosti Thermo Scientific v České republice.

Společnost Thermo Scientific je předním světovým výrobcem infračervených a Ramanových spektrometrů s Fourierovou transformací (FT­-IRFT­-NIR a FT­-Raman), dále disperzních Ramanových spektrometrů a veškerého příslušenství k těmto systémům. Tyto přístroje jsou určeny k chemické analýze nebo fyzikálnímu měření.

Dále společnost Nicolet CZ zastupuje v České Republice:

Timegate: kompaktní Ramanovy spektrometry s reálně potlačenou fluorescencí pro průmyslové provozy i špičkové vědecké laboratoře.

S+I Spectroscopy and Imaging GmBH: vysoce vědecké Ramanovy spektrometry, Raman-AFM, monochromátory atd.

Designs & Prototypes d.b.a. D&P Instruments: přenosné FT-IR spektrometry pro tzv. „remote sensing“ experimenty.

Attocube (dříve Neaspec): vysoce vědecké mikrospektrometry pro IR-SNOM experimenty v blízkém poli s velmi vysokým rozlišením.

Photon Systems, Inc.: UV-Raman spektroskopie/mikroskopie, UV a deep UV lasery. Vývoj přístrojů dle aplikace a využití.

LINKAM Scientific InstrumentsSpecializované mikroskopické stolky (vysoké/nízké teploty a tlaky), cely pro charakterizaci materiálů při různých podmínkách, příslušenství pro mikroskopii atd.

m-OEM systémy: přenosné Ramanovy a NIR spektrometry postavené na míru pro vaši aplikaci.

Společnost Nicolet CZ s.r.o. dále nabízí všem svým zákazníkům servis spektrometrů námi zastupovaných společností, jejich certifikaci a testování dle platných norem a předpisů, zakázkový vývoj analytických metod, specializované knihovny infračervených a Ramanových spekter a vývoj software pro Vaše aplikace.

Společnost Nicolet CZ s.r.o. v neposlední řadě organizuje každoročně přibližně třináct specializovaných kurzů infračervené a Ramanovy spektroskopie/mikroskopie (teoretických i praktických), z nichž některé ve spolupráci s českou Spektroskopickou společností Jana Marka Marci. Více informací naleznete zde.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena