+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Aplikační podpora

Společnost Nicolet CZ s.r.o. zabezpečuje pravidelné školení uživatelů spektrometrů různých typů v rámci specializovaných kurzů pro naše zákazníky. Jejich detailní seznam včetně termínů konání a obsahu naleznete v sekci kurzy. Detaily kurzů, instrukce k dopravě a ubytování jsou vždy součástí přihlášení k danému kurzu či školení.

Vše je vždy zakončeno získáním certifikátu o absolvování. V případě zájmu lze připravit i kurzy či školení software dle Vaši specializované aplikace na daném pracovišti.

V sekci teorie naleznete základní principy infračervené (FT-IR, IR, NIR atd.) a Ramanovy spektroskopie. Seznam doporučené literatury je k dispozici na vyžádání našich zákazníků.

V sekci aplikace naleznete vybrané příklady z laboratorní a provozní praxe, které lze řešit pomocí nabízených spektrometrů a mikro-spektrometrů.

Našim zákazníkům je vždy určena extenzivní a bezplatná aplikační podpora!

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena