+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

TQ Analyst 9

Dlouholeté zkušenosti v oblasti infračervené a Ramanovy analýzy umožnily komplexní pochopení problémů souvisejících s používáním kvantitativních a kvalitativních analýz v této oblasti. To předznamenalo vytvoření takové verze chemometrického programu, který umožňuje relativně snadné vyvíjení složitých analytických metod bez nutnosti znalosti matematického pozadí příslušných chemometrických metod. Hlavními znaky programu TQ Analyst jsou:

  • inteligentní nápověda při tvorbě metody
  • víceúrovňová podpora uživatele
  • úplná nabídka typů analýz
  • ošetření typu optické vrstvy
  • integrovaná diagnostika
  • jednoduchá manipulace s daty
  • univerzálnost
  • generování volitelného výstupního protokolu
  • možnost vložení hesel
  • 3D vizualizace

TQ Analyst, univerzální spektroskopický program naší společnosti, dovoluje uživateli vyvíjet metody pro identifikaci, verifikaci a kvantitativní analýzy vzorků.
S pomocí programu TQ Analyst lze řešit i ty nejnáročnější aplikace infračervené a Ramanovy spektroskopie.

Seznam dostupných algoritmů najdete zde.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena