+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Geologie, mineralogie a gemologie

Geologie, mineralogie a gemologie: aplikace molekulové spektroskopie

Pro obory geologie, mineralogie a gemologie je analýza chemického složení vzorků velmi důležitá, ať už se jedná o složení samotného minerálu, anebo třeba jeho inkluzí.

Proto se přímo nabízí využití molekulové spektroskopie. Pomocí metod Ramanovy a FT-IR spektroskopie, které jsou navzájem komplementární, lze nejen určit chemické složení zkoumaného vzorku, ale také konkrétní polymorf, ověřit místo původu anebo pravost.

Analýza inkluzí

Inkluze je jakýkoli druh látky uzavřený v látce druhé, strukturou odlišné (např. tekutina, plyn, jiná pevná látka v pevné látce). Vzniká v krystalu během jeho růstu, kdy při krystalizaci dojde k uzamčení substance uvnitř krystalu a vznikne fázové rozhraní.

Disperzní Ramanova spektroskopie, která je konfokální, umožňuje analýzu chemického složení podobných objektů bez nutnosti úpravy vzorků: není třeba je řezat, brousit či jinak upravovat. Navíc je možné měřit 2D i 3D mapy chemického složení.

Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.
Vložení příslušenství SurveyIR™  do vzorkového prostoru spektrometru umožňuje získávání vysoce kvalitních mikro spektroskopických dat v kombinaci s obrazovou dokumentací měřených vzorků.
Nicolet iN10 je revoluční infračervený mikroskop s Fourierovskou transformací, který nabízí jednoduchost FT-IR spektrometru spolu se schopností měřit vzorky až do velikosti několika mikrometrů. Byl vyvinut speciálně pro analytiky, techniky a vědce, kteří přesně vědí, jakou informaci chtějí, ale nemají čas se stát specialistou na mikroskopii, a pro experty hledající lepší odpovědi rychlejším způsobem.
Infračervený mikroskop Nicolet iN10 MX přináší všechny výhody modelu iN10. Novou možností jsou až tři integrované detektory, včetně patentovaného imagingového MCT-A detektoru. Infračervený imaging přináší revoluční rychlost měření spekter a map.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena