+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Studium kulturního dědictví

Molekulová spektroskopie je rychlá, spolehlivá a nedestruktivní metoda chemické analýzy látek a studia jejich fyzikálních vlastností. Umožňuje spolehlivě určit chemické složení a díky bohatému měřicímu příslušenství lze analyzovat různé typy vzorků včetně těch na těžko přístupných místech, jako jsou jeskynní malby či fresky, nebo jejich stopy a pozůstatky: vlákna, prach, malá množství pigmentů, pojiv či barev a jiné.

Například při studiu egyptských fresek se archeologové domnívali, že krásná a tajemná modř je prvním syntetickým pigmentem, který byl použit, a že obsahuje i jemný prášek minerálu Lapis lazuli. Toto podezření bylo záhy potvrzeno pomocí infračervené spektroskopie, kdy se ukázalo, že se skutečně jedná o Lapis lazuli, a to dokonce velmi kvalitní, pocházející z oblasti dnešního Afghánistánu.

V Pompejích, legendárním římském městě, byla objevena pozoruhodná freska. Její červená barva byla pro odborníky záhadou, jelikož nebyl známý žádný tak jasně červený pigment, který se v té době používal. Pomocí infračervené mikroskopie bylo zjištěno, že se jedná o rumělku (HgS) smíchanou s většími krystaly, které fungovaly jako „odrazky“.

Podobných pokladů se na našem světě nachází mnohem víc. Studium každého z nich je nesmírně důležité pro pochopení našeho kulturního dědictví, a právě neinvazivní metody Ramanovy a FT-IR spektroskopie jsou pro tyto výzkumy skvělým nástrojem.

Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.
Nicolet iS5 = Přenosnost + precizní vědecké parametry měření FT-IR spektrometr Nicolet iS5 je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje FT-IR spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na jeho provoz.
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.
Vložení příslušenství SurveyIR™  do vzorkového prostoru spektrometru umožňuje získávání vysoce kvalitních mikro spektroskopických dat v kombinaci s obrazovou dokumentací měřených vzorků.
Nicolet iN10 je revoluční infračervený mikroskop s Fourierovskou transformací, který nabízí jednoduchost FT-IR spektrometru spolu se schopností měřit vzorky až do velikosti několika mikrometrů. Byl vyvinut speciálně pro analytiky, techniky a vědce, kteří přesně vědí, jakou informaci chtějí, ale nemají čas se stát specialistou na mikroskopii, a pro experty hledající lepší odpovědi rychlejším způsobem.
Infračervený mikroskop Nicolet iN10 MX přináší všechny výhody modelu iN10. Novou možností jsou až tři integrované detektory, včetně patentovaného imagingového MCT-A detektoru. Infračervený imaging přináší revoluční rychlost měření spekter a map.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena