Kombinace FT-IR a reometru

Kombinace FT-IR a reometru

Příslušenství

Nově také nabízíme jedinečnou kombinaci reometru a FT-IR spektrometru pro simultánní měření infračervených spekter a reometrických vlastností látek.


Více zdezde a zde.

FT-IR spektrometr Nicolet iS10 v kombinaci s reometrem HAAKE MARS
(Zajímavé video zde)