+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Ramanova spektroskopie

Společnost Nicolet CZ nabízí širokou škálu Ramanových spektrometrů s Fourierovskou transformací i Ramanů disperzních. Jednotlivé typy se liší svými možnostmi a aplikacemi, pro které jsou vhodné. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás prosím kontaktujte. S výběrem vhodného spektrometru pro Vaše pracoviště či vývojem aplikací Vám rádi pomůžeme.

Příklady využití Ramanovy spektroskopie:
Polymerní a biopolymerní aplikace
Potravinářství (např. kvalita kávy, rýže, mikroplasty v balených nápojích/vodě, kontrola zemědělských produktů atd.)
Farmaceutické a medicinské aplikace
Forenzní aplikace
Mineralogie, pravost a kvalita vzácných nerostů
Nanoaplikace, nanovlákna
SERS
PAT, kontrola surovin
Vývoj a optimalizace moderních baterií (katodes / anodes)
Obaly, obalové materiály

MOSAIC

O přístroji Aplikace MOSAIC DUV Fluorescence Mapper je malý, lehký a nenáročný systém zaměřený na detekci a klasifikaci extrémně nízkých koncentrací organických kontaminantů na površích, jako jsou

DOZVĚDĚT SE VÍCE »

TraC

Přehled Aplikace TraC je miniaturní ruční spektrometr pro měření stopových chemických kontaminantů na površích, zvláště zaměřený na validaci čištění a řízení procesů při výrobě potravin nebo farmaceutických

DOZVĚDĚT SE VÍCE »

STANDOFF 200

Metody excitace vzorků pomocí UV laserů („hluboké“ deep UV) jako Ramanova spektroskopie, rezonanční Ramanova spektroskopie a fluorescence se v minulosti ukázaly jako velmi silné nástroje analýzy vzorků se

DOZVĚDĚT SE VÍCE »

DUV Raman PL 200

Měření fotoluminiscenčních spekter (PL spektra) je jednou ze základních charakterizačních metod analýzy kvality různých materiálů (zejména polovodičů). Pomocí této techniky lze získat např. informace o složení slitiny,

DOZVĚDĚT SE VÍCE »