+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Kontrola a testování obalových materiálů pro potraviny

Kontrola a testování obalových materiálů

Při výrobě potravin, léčiv či potravinových doplňků je kvalita a bezpečnost obalu stejně důležitá jako kvalita a bezpečnost samotného výrobku. Může se však stát, že obal není pro váš výrobek vhodný, je znečištěný neznámým kontaminantem, jeho chemické složení je nevyhovující nebo v něm kvůli interakci s výrobkem dojde k nežádoucí reakci. Některé z těchto problémů lze vyřešit snadno bez většího vědeckého zkoumání, jiné však vyžadují podrobnou laboratorní analýzu.

Klasické analytické postupy jsou ale často časově náročné, a také vyžadují speciálně proškolený personál; získat tak např. informaci o chemickém složení nežádoucího kontaminantu tak může trvat dlouhé hodiny.

Pomocí metod molekulární spektroskopie (infračervená a Ramanova) je možné efektivně zkrátit čas analýzy. Spektrum, naměřené během několika vteřin, můžete porovnat se spektry ve spektrální knihovně, a tak téměř okamžitě identifikovat neznámé látky nebo ověřit chemické složení vzorku. S Ramanovou spektroskopií můžete navíc sledovat chemické složení jednotlivých vrstev mnohovrstevnatých polymerů nebo měřit chemické mapy větších oblastí vzorku.

Nicolet iS5 = Přenosnost + precizní vědecké parametry měření FT-IR spektrometr Nicolet iS5 je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje FT-IR spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na jeho provoz.
Nicolet Summit je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje infračervenou spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na provoz.
V posledním desetiletí tisíce a tisíce uživatelů ustanovili FTIR spektrometr Nicolet iS10 jako nový, vysoký standard pro laboratorní infračervené spektrometry. Nyní jeho nástupce, FTIR spektrometr Nicolet iS20, zvedá inovativní laťku na vyšší úroveň!
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.
Nicolet iN10 je revoluční infračervený mikroskop s Fourierovskou transformací, který nabízí jednoduchost FT-IR spektrometru spolu se schopností měřit vzorky až do velikosti několika mikrometrů. Byl vyvinut speciálně pro analytiky, techniky a vědce, kteří přesně vědí, jakou informaci chtějí, ale nemají čas se stát specialistou na mikroskopii, a pro experty hledající lepší odpovědi rychlejším způsobem.
Disperzní Ramanův spektrometr Nicolet DXR3 SmartRaman je přístroj určený pro všechny aplikace vyžadující jednoduchost přípravy vzorků a využití všech silných stránek Ramanovy spektroskopie.
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena