+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Analýza plynů

Analýza plynů: Od ppt až po procenta

FT-IR spektrometr Nicolet iG50
FT-IR spektrometr Nicolet iG50

Infračervená analýza plynů otevírá nové možnosti při získávání přesných a rychlých kvalitativních a kvantitativních informací. Nachází tak uplatnění při analýze stopových nečistot v čistých plynech a zároveň při analýzách koncentrovaných plynných směsí v průmyslu (on-line monitoring) i životním prostředí (např. analýza spalin, imisí atd.).

 

FT-IR spektrometr Nicolet iS50 s plynovou celou
FT-IR spektrometr Nicolet iS50 s plynovou celou

Infračervená analýza plynů otevírá nové možnosti při získávání přesných a rychlých kvalitativních a kvantitativních informací. Nachází tak uplatnění při analýze stopových nečistot v čistých plynech a zároveň při analýzách koncentrovaných plynných směsí v průmyslu (on-line monitoring) i životním prostředí (např. analýza spalin, imisí atd.).

Nabízíme hned několik možností aplikace infračervené analýzy plynů na vašem pracovišti:

 

Plynné vzorky se významně liší od vzorků v kondenzované fázi. Hlavní odlišnost plyne z nízké hustoty plynů. Zatímco pro kondenzovanou fázi je nejčastější použití vzorků o tloušťce v desetinách milimetru až několika centimetrech, pro plynné vzorky je pro dosažení stejných absorbancí nutné použití optické dráhy v řádu i desítek metrů. Proto také nabízíme širokou škálu plynových kyvet s optickou drahou 5 cm až 200 metrů. Rádi vám dle vaší aplikace poradíme, která z nich je vhodná. Pro náročnější aplikace nabízíme také kyvety s proměnlivou optickou drahou či kyvety speciální (kontrolovaně ohřívané, měření a kontrola tlaku v kyvetě, speciální materiál kyvety při měření silně agresivních plynů atd.).

Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.
Analyzátor plynů Nicolet Antaris IGS nastavuje díky svému intuitivnímu používání a jedinečné kombinaci výkonnosti a aplikační podpory nový standard pro analýzu plynů. FT-IR spektrometr Nicolet Antaris IGS je analyzátor vícesložkových směsí plynů schopný simultánně analyzovat až sto složek směsi. Poskytuje nejvyšší možnou výkonnost systému ve stabilitě kalibrací, ve správě analytických metod, v jejich přenosnosti na jiný přístroj a zejména v rychlosti měření dat.
V odolném nerezovém těle modelu iG50 se skrývá srdce nejmodernějšího FT-IR spektrometru Nicolet iS50. Díky tomu je možné přesunout technologii FT-IR spektroskopie z bezpečného prostředí laboratoře do drsného světa průmyslové výroby.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena