+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Fázové přechody v nanoměřítku

Vysoké prostorové rozlišení infračervené mikroskopie v blízkém poli umožňuje se systémy řady neaSCOPE podrobné studium fázových přechodů v materiálech, jako je například přechod izolátoru na kov v tenkých vrstách oxidu vanadičitého (VO2).

Analýza teplotně indukovaného fázového přechodu oxidu vanadičitého

 

Infračervená mikroskopie v blízkém poli poskytuje nový pohled na teplotně indukovaný fázový přechod VO2. Naměřená data přímo potvrzují perkolativní povahu fázového přechodu tenkého filmu VO2, kde izolační a kovová fáze koexistují v teplotním rozsahu, ve kterém k přechodu dochází. Data naměřená pro vlnovou délku 10,75 µm při řízené změně teploty mezi 340 K a 343 K odhalují, jak se tvoří kovové „nano-louže“, které vykazují vyšší amplitudu signálu pro oblasti kovových vzorků ve srovnání s izolantem.

Mapy změřené pro fázové přechody tenkého filmu VO2 ukazují, že IR mikroskopie v blízkém poli umožňuje podrobné studie fázových přechodů v nanomateriálech. Techniku ​​lze aplikovat nejen na fázové přechody související s VO2, ale i na všechny ostatní fázové změny, při kterých dochází k dielektrickému/kovovému nebo amorfnímu/krystalickému přechodu (jako u slitin GeSbTe).

O dalších aplikacích se můžete dozvědět zde.

IR-neaSCOPE+s umožňuje IR imaging a nano-FTIR spektroskopii pomocí detekce záření odraženého od standardního AFM hrotu. Jedná se o univerzální řešení pro všechny typy materiálů. Měří simultánně absorpci i odražené záření a používá nejrychlejší a nejspolehlivější moduly pro nano-imaging a nano-spektroskopii.
IR-neaSCOPE+fs je navržený pro pump-probe spektroskopii s 10fs časovým a 10nm prostorovým rozlišením: umožňuje ultrarychlou vědu v nanoměřítku.
THz-neaSCOPE+s je všestranná platforma pro nano-imaging a spektroskopii v terahertzové (THz) oblasti.
IR-neaSCOPE+TERs je revolucí v nano-spektroskopii díky kombinaci techniky nano-FTIR a Ramanovy spektroskopie, čímž poskytuje kompletní spektrální analýzu.
cryo-neaSCOPE+xs je průkopnický přístroj pro optický imaging a spektroskopii v nanoměřítku v extrémním kryogenním prostředí.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena