+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

DUV Raman PL 200

PL200-468x405

DUV Raman PL 200

Mikrospektrometr pro měření Ramanových a PL spekter ve vzdálené UV oblasti (Deep Ultra Violet: DUV) Raman PL 200 představuje ideální systém z hlediska kvality získaných dat, poměru výkon/cena a uživatelské jednoduchosti.

Měření fotoluminiscenčních spekter (PL spektra) je jednou ze základních charakterizačních metod analýzy kvality různých materiálů (zejména polovodičů). Pomocí této techniky lze získat např. informace o složení slitiny, bandgap a edge efektech, dopantech polovodiče atd. Možnost simultánního měření UV rezonančních Ramanových spekter také dále umožňuje lepší charakterizaci měřených materiálů. Spektrometr pro měření ve vzdálené UV oblasti (Deep Ultra Violet: DUV)

Raman/PL 200 představuje ideální systém z hlediska kompaktnosti a zejména poměru výkon/cena. Z hlediska Ramanovy mikroskopie se jedná o plně integrovaný laboratorní systém umožňující simultánní získávání Deep UV Raman rezonančních spekter a PL spekter, včetně mikro-imagingu vzorků.

PL200 s možností mapování v prostoru XYZ

 

Popis a možnosti systému Raman/PL 200:

 • Spektrometr pracující za pokojové teploty: PL a Ramanova spektra (možností je i SERS).
 • Excitace 248,6 nm, či dle požadavků
 • Monochromátor: 200 mm Czerny Turner vybaven 4 200 – 600 g/mm holografickými mřížkami
 • Disperze: 1,9 cm-1/pixel
 • Rozlišení Ramanových spekter: menší než 8 cm-1 (60 mikrometrů slit)
 • Rozsah měření: 300 – 4000 cm-1
 • Detektor: TE chlazená CCD UV kamera
 • Knihovny Ramanových a PL spekter
 • Objektivy: 3x, 5x, 15x, 40x DUV atd.
 • Kamera: 2,4 M pixel
 • Softwarem řízený výběr mřížek a kalibrace systému
 • Software Labview, softwarová kontrola laseru, spektrografu, detektoru, úpravy získaných spekter, konverze do jiných formátů atd.
 • Manuální X-Y-Z stolek, nebo speciální motorizovaný mapovací stolek (50 x 50 mm, krok 2 mikrometry)
 • Široký výběr příslušenství: průtočné cely, držáky vzorků atd.
 • Možnost chlazení vzorků kapalným dusíkem (cooling stage). U polovodičových materiálů umožňuje chlazení vzorků přímý výpočet kvantové účinnosti a precizní analýzu defektů

Výběr z aplikací systému Raman PL 200:

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena

Poptávka produktu

Ozveme se vám co nejdříve.