+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

NIR spektroskopie

Firma Nicolet CZ nabízí širokou škálu infračervených spektrometrů s Fourierovskou transformací v blízké infračervené oblasti (NIR – near infrared spectroscopy). Jednotlivé typy přístrojů se liší svými možnostmi a aplikacemi, pro které jsou vhodné. Výhody FT-NIR instrumentace v porovnání s disperzní NIR instrumentací.

Výhodnou možností jsou i kombinované, tzv. více-rozsahové spektrometry (např. Nicolet iS50, kdy je možno měřit jak ve střední, vzdálené, tak právě i blízké IČ oblasti na jednom spektrometru). S výběrem vhodného spektrometru pro Vaše pracoviště či vývojem aplikací Vám rádi pomůžeme.

Možné aplikace NIR spektroskopie:

  • potravinářský průmysl (potraviny, doplňky stravy, krmné směsi, pivovarnictví, lihovarnictví atd.)
  • zemědělství (analýza mléka a mléčných produktů, analýza zrna atd.)
  • farmacie a biofarmacie
  • polymery, paliva a biopaliva
  • tabák
  • procesní at-line a on-line analýzy PAT (Process Analytical Technology)

Autosamplery

Nabízíme širokou škálu autosamplerů (tablety, skleněné vialky atd.) pro měření infračervených spekter kapalin a pevných látek v blízké oblasti spektra. Autosamplery je možné využít jak u NIR

DOZVĚDĚT SE VÍCE »

Integrační sféra

Lze jej využít při měření se spektrometry řady iS50, iS20 a iS10. Jako pro všechny příslušenství s označením SMART platí, že řídicí program nástavec identifikuje a sám si přenastaví a upraví

DOZVĚDĚT SE VÍCE »