Autosamplery

Autosamplery

Příslušenství

Karusely je možné aplikovat jak v disperzních Ramanových spektrometrech, tak FT-Ramanech. Možností je i úplná automatizace: např. výstup ve formě protokolu, identifikace, kontrola kvality, kombinace se scannerem čárových kódů atd.


Karuselové autosamplery automatizují sběr Ramanových spekter práškových, či kapalných vzorků. Uživatelsky vyměnitelné karusely existují v několika velikostech (např. pro 5-ti a 13-ti mm zkumavky). Při měření spektra pak dochází ještě k rotaci vzorku samotného. Pro každý vzorek je získáno reprezentativní spektrum, a to i pro vzorky heterogenní. Karusely je možné aplikovat jak v disperzních Ramanových spektrometrech, tak FT-Ramanech. Možností je i úplná automatizace: např. výstup ve formě protokolu (excel, word), identifikace, kontrola kvality, kombinace se scannerem čárových kódů atd.

Automatizovat lze pro mnoho různých typů aplikací i měření na Ramanových mikroskopech všech typů. Pro tyto účely je k dispozici software OMNIC Array pro měření v tzv. mikrotitračních destičkách (well plate) s různými počty měřících pozic.