Vláknová optika

Vláknová optika

Příslušenství

Všechny nabízené Ramanovy spektrometry i mikroskopy umožňují pomocí jednoduchého nástavce připojení vláknové optiky (např. low OH silica) různé délky, a to pro všechny typy laserů.


Lze tak rychle měřit vzorky mimo Ramanův spektrometr (v lahvích, sáčcích, pytlích atd.). Pracovní vzdálenost sondy je volitelná. Možností jsou i specializované sondy odolné až do 200 ºC či vysokých tlaků.