Transmisní příslušenství

Transmisní příslušenství

Příslušenství

Součástí spektrometru Nicolet Antaris II je příslušenství pro měření transmisních spekter kapalin, pevných látek ve skleněných kyvetách různých velikostí (optických drah) a typů, popř. pro měření fólií, či tablet.


Skleněné držáky kapalinových kyvet mohou být i kontrolovaně vyhřívané (temperované). K dispozici je i příslušenství pro předehřev kyvetek mimo spektrometr (termostat). Více zde.

Infračervená transmisní spektra v blízké oblasti (FT-NIR) lze získat i na spektrometrech řady iS50, iS20 a iS10 při vhodně zvolené sestavě (detektor, dělič paprsků, zdroj záření).