Tablet Analyser

Tablet Analyser

Příslušenství

Nicolet Antaris Tablet Analyser je specializovaný nástavec pro FT-NIR spektrometr Antaris II. Pomocí tohoto nástavce lze rychle a jednoduše měřit NIR spektra tablet různých velikostí, tloušťek, tvarů a barev.


Nicolet Antaris Tablet Analyser je specializovaný nástavec pro FT-NIR spektrometr Antaris II. Pomocí tohoto nástavce lze rychle a jednoduše měřit NIR spektra tablet různých velikostí, tloušťek, tvarů a barev.

Jedná se o patentovanou kombinaci měření pomocí Integrační sféry (která je součástí spektrometru Antaris II) a vysoce citlivého transmisního detektoru (umístěného v nástavci Tablet Analyser). Kombinace těchto dvou měřících technik umožňuje získání reflexního a transmisního NIR spektra současně, bez přemístění vzorku, či změny konfigurace přístroje.

Naprosto unikátní je také spektrální šíře získaného infračerveného spektra 12000 – 3800 cm-1 (833 – 2630 nm). Možností je i forma autosampleru s různými typy karuselů.