Autosamplery

Autosamplery

Příslušenství

Nabízíme širokou škálu autosamplerů (tablety, skleněné vialky atd.) pro měření infračervených spekter kapalin a pevných látek v blízké oblasti spektra.


Nabízíme širokou škálu autosamplerů (tablety, skleněné vialky atd.) pro měření infračervených spekter kapalin a pevných látek v blízké oblasti spektra. Autosamplery je možné využít jak u NIR spektrometru Nicolet Antaris II, tak u kombinovaných spektrometrů řady iS50. Samozřejmostí je automatizace s výstupem výsledků do externích programů (např. Microsoft Excel) a archivace všech dat (spektra, výsledky, protokoly).