+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Produkty

  Autosampler SALSA

  O přístroji Video Aplikace Autosampler SALSA je určený pro FT-IR spektrometry Nicolet. S průkopnickou technologií a přesným provedením přináší elegantní způsob, jak zautomatizovat proces měření tekutých vzorků.

  DOZVĚDĚT SE VÍCE »

  Nicolet Apex

  O přístroji Aplikace FT-IR spektrometr Nicolet Apex je vyvinutý na základě dlouholetých zkušeností v oboru molekulové spektroskopie. Tento přístroj je kombinací špičkových měřicích parametrů a jednoduchosti, s níž se

  DOZVĚDĚT SE VÍCE »

  MarqMetrix AIl-In-One

  O přístroji Aplikace Přenosný procesní Ramanův spektrometr MarqMetrix® AIl-In-One (AIO) je skvělým cenově dostupným nástrojem pro zajištění kvality, vývoj produktů i výzkum. S AIO můžete v reálném

  DOZVĚDĚT SE VÍCE »

  DUV Raman PL 200

  Měření fotoluminiscenčních spekter (PL spektra) je jednou ze základních charakterizačních metod analýzy kvality různých materiálů (zejména polovodičů). Pomocí této techniky lze získat např. informace o složení slitiny,

  DOZVĚDĚT SE VÍCE »

  STANDOFF 200

  Metody excitace vzorků pomocí UV laserů („hluboké“ deep UV) jako Ramanova spektroskopie, rezonanční Ramanova spektroskopie a fluorescence se v minulosti ukázaly jako velmi silné nástroje analýzy vzorků se

  DOZVĚDĚT SE VÍCE »

  Mini PL 110

  Měření fotoluminiscenčních spekter (PL spektra) je jednou ze základních charakterizačních metod analýzy kvality různých materiálů (zejména polovodičů). Hlavní aplikací Mini PL 110 je výroba/QC polovodičů (wafer analysis) ZnO,

  DOZVĚDĚT SE VÍCE »

  Sledujte nás

  Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena