+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Analýza inkoustů pomocí zobrazovací FT-IR ATR

 

Vzorkovací příslušenství GladiATR

Rychlá analýza inkoustů na papíře pomocí vzorkovacího příslušenství GladiATR Vision

Díky jednoduchosti vzorkování si technika FT-IR ATR získala velké množství příznivců. Na jediném rozhraní – ATR krystalu – je možné měřit celou řadu vzorků: tekutiny, pevné látky, pasty, gely i prášky. Někdy je však důležité určit místo, ze kterého se spektrum bude měřit, ať už je to proto, že vás zajímá, do jaké míry je vzorek homogenní, anebo proto, že se jedná o komplexnější vzorek jako například inkoust na papíře, vzorek vlákna či kontaminace.

A právě proto byl vyvinut ATR nástavec GladiATR Vision, kompatibilní s FT-IR spektrometry Nicolet, pomocí něhož je možné zobrazit analyzovanou část vzorku. Můžete tak vybrat konkrétní bod, který vás zajímá, což rozšiřuje možnosti použití techniky ATR například při forenzních studiích.

Jeho využití lze demonstrovat na příkladu analýzy inkoustů na papíře. Samotný papír má velmi výrazné spektrum jak v FT-IR, tak i v Ramanově spektroskopii, kde často mívá i fluorescenci, což měření zásadně ztěžuje. V infračervených spektrech se však fluorescence ze svě podstaty vyskytovat nemůže, navíc je to rychlá, spolehlivá a nedestruktivní metoda analýzy, takže lze poté vzorky dále použít např. během důkazních procesů.

Spektra tří různých inkoustů na bílém papíře změřená pomocí GladiATR Vision (červeně spektra papíru, modře spektra inkoustů s vyznačenými charakteristickými pásy)

 

Je vidět, že spektrum papíru je opravdu velmi intenzivní. I tak se ale ve spektrech inkoustů podařilo identifikovat pásy charakteristické pro každý z černých inkoustů a porovnat je mezi sebou: jsou od sebe jednoznačně odlišitelné.

Nicolet iS5 = Přenosnost + precizní vědecké parametry měření FT-IR spektrometr Nicolet iS5 je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje FT-IR spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na jeho provoz.
Nicolet Summit je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje infračervenou spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na provoz.
V posledním desetiletí tisíce a tisíce uživatelů ustanovili FTIR spektrometr Nicolet iS10 jako nový, vysoký standard pro laboratorní infračervené spektrometry. Nyní jeho nástupce, FTIR spektrometr Nicolet iS20, zvedá inovativní laťku na vyšší úroveň!
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena