Novinky

Kontrola složení a čistoty medicinálních plynů

Infračervená spektroskopie (FTIR) ve spojení s tzv. dlouhocestnou plynovou celou je velmi efektivním řešením kontroly složení stlačených plynů v nádržích různých typů, ale i rychlým detektorem čistoty kyslíku a hélia pro lékařské účely. Dle zvolené plynové cely (a dané aplikace) lze pomocí infračervených spektrometrů on-line detekovat složení (popř. nečistoty) v medicinálních plynech až v ppt koncentracích. Obvyklejší jsou ovšem sestavy s mezí detekce v rozsahu ppm – ppb nečistot ve sledovaném plynu.

Více informací o této aplikaci naleznete zde.

K dispozici jsou: dedikovaný plynový FTIR analyzátor Antaris IGS, pro náročnější prostředí pak spektrometr Nicolet iG50, popř. aplikace plynové kyvety do jakéhokoliv infračerveného spektrometru z našeho portfolia (více o analýze plynů naleznete zde).