Analýza plynů

Analýza plynů

Infračervená analýza plynů otevírá nové možnosti při získávání přesných a rychlých kvalitativních a kvantitativních informací. Nachází tak uplatnění při analýze stopových nečistot v čistých plynech a zároveň při analýzách koncentrovaných plynných směsí v průmyslu i životním prostředí (např. analýza spalin).

is50-gascell

Popis jednoduché aplikace plynové kyvety do infračerveného spektrometru iS50
(kyveta s 10ti metrovou optickou dráhou), více zde.

Společnost Nicolet CZ s.r.o. nabízí hned několik možností aplikace infračervené analýzy plynů na Vašem pracovišti:

  • Dedikovaný plynový FT-IR analyzátor Nicolet Antaris IGS
  • Procesní FT-IR analyzátor Nicolet iG50 – NOVINKA
  • Aplikace plynových kyvet do jakéhokoliv z našich spektrometrů
  • Spojení infračervené spektroskopie s termogravimetrií (FT-IR TGA)
  • Spojení infračervené spektroskopie s plynovou chromatografií (FT-IR GC)

Speciální sestava pro měření emisí automobilů

Speciální sestava pro měření emisí automobilů

Plynné vzorky se významně liší od vzorků v kondenzované fázi. Hlavní odlišnost plyne z nízké hustoty plynů. Zatímco pro kondenzovanou fázi je nejčastější použití vzorků o tloušťce v desetinách milimetru až několika centimetrech, pro plynné vzorky je pro dosažení stejných absorbancí možná i optická dráha v desítkách metrů. Proto nabízíme širokou škálu plynových kyvet s optickou drahou 10 cm až 100 metrů. Rádi Vám dle Vaší aplikace poradíme, která z nich je vhodná. Pro náročnější aplikace nabizíme i kyvety s proměnlivou optickou drahou, či kyvety speciální (kontrolovaně ohřívané, měření a kontrola tlaku v kyvetě, speciální materiál kyvety při měření silně agresivních plynů atd.). Teoretické základy analýzy plynů a par pomocí FT-IR lze nalézt zde a zde.

Infračervený spektrometr Nicolet iS50 ve spojení s termogravimetrií

Infračervený spektrometr Nicolet iS50 ve spojení s plynovou chromatografií

Infračervený spektrometr Nicolet iS50 ve spojení s plynovou chromatografií

ThreatID

ThreatID: První přenosný FT-IR spektrometr schopný analyzovat plyny, páry, kapaliny a pevné látky jediným zařízením.

Zobrazit detail

Nicolet iG50

V odolném nerezovém těle modelu iG50 se skrývá srdce nejmodernějšího FT-IR spektrometru Nicolet iS50. Díky tomu je…

Zobrazit detail
Nicolet Antaris IGS

Nicolet Antaris IGS

Analýza plynů

Analyzátor plynů Nicolet Antaris IGS nastavuje díky svému intuitivnímu používání a jedinečné kombinaci výkonnosti a aplikační podpory…

Zobrazit detail
FTIR-TGA

FTIR-TGA

Analýza plynů

Nový nástavec pro spojení FT-IR spektrometrů společnosti Nicolet CZ s termogravimetry různých typů a výrobců

Zobrazit detail
NOVÝ FT-IR, FT-NIR a FT-Raman spektrometr Nicolet iS50 v kombinaci s plynovým chromatografem TRACE™ 1310

FTIR-GC

Analýza plynů

FT-IR spektrometry společnosti Nicolet CZ, lze pomocí specializovaného GC modulu připojit k plynovým chromatografům různých typů. FT-IR…

Zobrazit detail