+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Regenerace rozpouštědel

Regenerace rozpouštědel

Regenerace rozpouštědel je méně viditelnou součástí mnohých odvětví průmyslu. Kromě klasických rozpouštědel lze recyklovat ředidla, speciální čisticí, mycí, odmašťovací a proplachové směsi na bázi rozpouštědel. Tím se nejen snižují náklady na výrobu, ale také se šetří životní prostředí. Emise rozpouštědel jsou navíc kontrolovány přísnou legislativou.

Regenerace probíhá destilací, kterou se zpracovávají znečištěné kapaliny, nebo kryokondenzací, kterou je možné čistit vzduch kontaminovaný rozpouštědly. Podmínkou opětovného využití rozpouštědel je kontrola jejich chemického složení a čistoty. K analýze se běžně používá plynová chromatografie, která je však poměrně časově náročná, drahá a relativně pracná. Z těchto důvodů je stále častěji nahrazována metodami vibrační spektroskopie, které jsou extrémně rychlé, levné a jednoduché na obsluhu. Tyto metody jsou založené na interakci záření s molekulami a naměřené spektrum je unikátní pro každou chemickou látku a pro každou směs.

NIR spektroskopie je jednou z metod vibrační spektroskopie, která se nejčastěji používá pro stanovení obsahových složek ve směsích rozpouštědel. Její výhodou je rychlost, která je daná i tím, že měřené vzorky není potřeba nijak upravovat, a dále potom velmi nízká cena jednoho stanovení.

Pomocí imerzní sondy lze ihned měřit odebírané vzorky a výsledek analýzy je známý během několika vteřin. FT-NIR spektrometr Antaris II nabízí snadné, spolehlivé a efektivní řešení pro analýzu všech typů rozpouštědel. Jeho možnosti však nejsou zdaleka omezené na kapalné vzorky. Je možné jej použít také k analýze pevných či pastovitých materiálů a odpadů.

Pro kontinuální analýzy je možné využít spektrometr Antaris MX, který měří stejně jako Antaris II v blízké oblasti infračerveného spektra. Antaris MX umožňuje současné měření na dvou nebo čtyřech sondách připojených k jednomu přístroji.

Program Omnic a TQ Analyst nabízí uživatelům možnost vytvářet kalibrační metody, pomocí nichž je možné stanovit řadu parametrů měřeného materiálu. Tyto metody lze rozšiřovat a upravovat tak, aby co nejlépe popisovaly měřené vzorky.

Program využívá pokročilé matematické algoritmy a umožňuje nejen kvantifikaci analytů ve vzorku, ale také klasifikaci jednotlivých materiálů.

Imerzní sonda Hellma

Jedinečná konstrukce umožňuje nasazení jak v provozních, tak v laboratorních podmínkách pro kontrolu složení a uniformity produktů a meziproduktů, identifikaci vstupních surovin, a verifikaci výrobků.
Jeho unikátní konstrukce umožňuje nasazení jak v provozních, tak laboratorních podmínkách pro kontrolu složení a uniformity produktů a meziproduktů, identifikaci vstupních surovin, a verifikaci výrobků.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena